Lokalny Przyrodnik: 2005,2006

Lokalny Przyrodnik: 2005,2006

Jest to nagroda przyznawana przez fundację „Nauka dla Środowiska” firmom które udzielają wsparcia akcjom społecznym o charakterze proekologicznym oraz tym które podejmują działania na rzecz aktywnej ochrony przyrody i wdrażają innowacyjne rozwiązania technologiczne przyjazne środowisku. Nasza firma otrzymała te nagrodę za inwestycje w przyjazny dla środowiska system produkcji, uzyskanie certyfikatu „środowiskowego” 14001 oraz udział w akcji adopcji rzek oraz sponsoring ośrodka ochrony gatunku wilka w Stobnicy.
Czytaj więcej: www.ndsfund.man.koszalin.pl

Zobacz równieżKatalog produktów Troton
Katalog on-line
Wsparcie klienta
Wsparcie klienta