Nagroda ” Dobry Biznes”

Nagroda ” Dobry Biznes”

Nagrodę przyznał tygodnik Newsweek i Fundacja Kronenberga, realizujący wspólnie projekt zatytułowany Odpowiedzialny Biznes. Partnerami projektu są m.in. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, patronat honorowy pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego a medialnie czuwa nad nim miesięcznik Forbes oraz Dziennik. Troton otrzymał nagrodę za wieloletnie zangażowanie firmy w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej oraz działalność mającą na celu ochronę środowiska naturalnego.

Zobacz równieżKatalog produktów Troton
Katalog on-line
Wsparcie klienta
Wsparcie klienta