Ośrodek Reintrodukcji Wilka w Stobnicy

Ośrodek Reintrodukcji Wilka w Stobnicy

Stacja Doświadczalna w Stobnicy powstała w 1974 roku w celu hodowli, restytucji i reintrodukcji rzadkich i ginących zwierząt. Położona jest w Puszczy Noteckiej na terenie Nadleśnictwa Oborniki nad malowniczym strumieniem Kończak, który ze względu na bogactwo flory i fauny oraz walory krajobrazowe będzie objęty ochroną w formie rezerwatu przyrody. Stacja w Stobnicy znana jest w kraju i zagranicą głównie z możliwości bezpośredniej obserwacji wilków w prowadzonej tam hodowli tego gatunku. Celem hodowli wilków w Stobnicy jest propagowanie w społeczeństwie idei ochrony tego zagrożonego wyginięciem, wpisanego do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” drapieżnika, a docelowo utworzenie w Stobnicy pierwszego w Polsce i całej środkowej Europie „Wilczego Parku”, w którym będzie możliwość oglądania i filmowanie wilków w warunkach zbliżonych do naturalnych. Stobnica jest swoistym „centrum obalania mitów” o tym zwierzęciu. Od 2005 roku firma TROTON Spółka z o.o. jest dumnym sponsorem tej stacji.

Czytaj więcej: www.stobnica.wolf.wild.art.pl

Zobacz równieżKatalog produktów Troton
Katalog on-line
Wsparcie klienta
Wsparcie klienta