SPEC Universal

Wypełniająca szpachlówka poliestrowa o przedłużonym czasie życia

1 8

Udostępnij informacje o produkcie

Warianty

kolor

nr art.

waga

ilość w kartonie

żółty

6744

4,5 kg

1

Stopień połysku

mat

1 8

Udostępnij informacje o produkcie

Opis

Najbardziej standardowa 2-komponentowa wypełniająca szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw miejscowych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży metalowych, drewnianych oraz laminatów poliestrowo-szklanych. Wydłużony czas życia do 10 minut i zwiększona tiksotropia pozwalają na wygodne szpachlowanie, a dobry czas utwardzania – na łatwą i szybką obróbkę.

Zalety

  • Łatwy proces mieszania i aplikacji.
  • Wydłużony czas życia do 10 minut.
  • Dobra jakość szlifowania.

Ważne informacje dotyczące użycia produktu

odtłuścić

mieszanie wg wagi
100 : 2

czas życia
8 ÷ 12 min. / 20°C

czas utwardzania
30 ÷ 40 min. / 20°C

P80 ÷ P120
P120 ÷ P240

Proces aplikacji

Zastosowanie

Miękka w obróbce szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw karoserii samochodowej.

Proporcja mieszania wg wagi

Szpachlówka : 100
Utwardzacz : 2

Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.

Grubość warstwy

Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Zeszlifować przed nałożeniem kolejnej warstwy.
Czas życia to 8÷12 minut w 20°C.

Czas utwardzania

Około 30-40 minut w 20°C.
Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.

Szlifowanie

Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120.
Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P240

Dalsze prace

Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:
• 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe.
• 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.
• 2-komponentowe podkłady akrylowe.
• 2-komponentowe podkłady epoksydowe.

Uwagi ogólne

• Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z wybielaniem lakieru nawierzchniowego!
• Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
• Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
• Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu

Pytania i odpowiedzi

Obecnie nie ma pytań i odpowiedzi związanych z tym produktem. Bądź pierwszy i zadaj pytania korzystając z formularza zamieszczonego poniżej.

Zapytaj o produkt