TROTON pierwszy w ratingu Gazety Bankowej!

Gazeta Bankowa opublikowała wyniki III edycji ratingu przygotowanego przez redakcje wraz z Dun&Bradstreet Poland. Aby znaleźć się na liście firm biorących udział w tym przedsięwzięciu firma musiała udostępnić bądź złożyć do KRS sprawozdania finansowe za lata 2004-2006 , osiągnąć sprzedaż za ostatni zakończony rok obrachunkowy w przedziale od 1 mln do 100 mln dolarów oraz uzyskać dodatni wynik finansowy w latach 2004-2006.
Oceny dokonano na podstawie wskaźników rentowności, zadłużenia i płynności, a także wskaźnika ryzyka upadłości tzw. „Failure Score”. Pod uwagę brano również czynniki pozafinansowe: powiązania kapitałowe i osobowe, informacje o zwyczajach płatniczych i historię zdarzeń prawnych powiązanych z badanym przedsiębiorstwem
Miło nam poinformować państwa że firma TROTON Spółka z o.o. zajęła pierwsze miejsce w tym ratingu wśród firm województwa zachodniopomorskiego!

Zobacz również



Troton Sp. z o.o.

Ząbrowo 14A
78-120 Gościno
Polska

tel./fax +48 94 35 126 22
E-mail: troton@troton.com.pl


Katalog produktów Troton
Katalog on-line
Wsparcie klienta
Wsparcie klienta