Ucho van Gogha – Konkurs airbrush

Ucho van Gogha – Konkurs airbrush

UCHO VAN GOGHA
Konkurs malarstwa Airbrush

Kwartalnik LAKIERNIK oraz pracownia Airbrush & Design – Karpiński organizują pierwszy w kraju konkurs malarstwa airbrush. Do konkursu zapraszamy wszystkich miłośników aerografu. Mile widziani będą zarówno amatorzy jak i profe- sjonaliści. Spodziewamy się prac wykonanych nie tylko na karoseriach pojazdów lub przedmiotach ale również ilustracji hobbystycznych lub reklamowych przeznaczonych do druku. Od kilku lat publikujemy na łamach LAKIERNIKA artykuły poś- więcone malarstwu airbrush. Redakcja lakiernika otrzymuje sporo e-maili z zapytaniami gdzie można kupić sprzęt i ma- teriały airbrush lub zapytania techniczne o tym jak malować, jak zaprezentować swoje prace.

Wychodzimy na przeciw wszystkim zainteresowanym malarstwem aerografem. Ce- lem konkursu jest rozpowszechnienie mało znanej w Polsce, ciekawej techniki malarskiej. Stworzenie współzawodnictwa pomiędzy twórcami. Zintegrowanie polskich środowisk air- brush z malarzami spoza naszej wschodniej granicy. Zachę- camy do aktywności malarskiej nowych, przyszłych wyko- nawców. Naszym celem jest także próba wyjścia z techniką Airbrush poza środowiska lakiernicze i motoryzacyjne. Chce- my dokonać próby połączenia tych środowisk z plastykami amatorami i profesjonalistami w celu wymiany doświadczeń oraz wyrównania poziomu plastycznego tych środowisk. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych. Mogą wziąć w nim udział wszystkie osoby malujące aerografem, zarówno po- czątkujące jak i bardziej doświadczone. Pracownicy lakierni samochodowych, hobbyści a także ilustratorzy z agencji re- klamowych, pasjonaci.

Konkurs odbędzie się w dwóch kate- goriach: airbrush dla motoryzacji (sąmochody, motocykle, kaski, zbiorniki), oraz airbrush poza motoryzacją (ilustracje na papierze, tekstyliach, przedmiotach). Nie trzeba nadsyłać oryginałów prac. Wystarczy wykonać kilka zdjąć każdej,zgło- szonej pracy i przesłać je do nas za pomocą poczty e-mail. W tym celu uruchomiliśmy specjalną stronę internetową konkursu: www.uchovangogha.pl. Na stronie znajduje się specjalny formularz zgłoszeniowy, gdzie wraz z opisem pracy można przesyłać zdjęcia do konkursu. Szczegółowy regula- min jest również zamieszczony na stronie. Serwis konkursu zawiera zakładki dotyczące przebiegu konkursu, aktualności, informacji o nagrodach oraz galerię prac. W galerii zamiesz- czać będziemy wszystkie nadesłane prace, oraz prace wy- różnione przez komisję konkursową do dalszych etapów konkursu. Komisja składać się będzie z osób reprezentują- cych organizatorów i sponsorów. W ocenach prac będą bra- ne pod uwagę opinie i sugestie internautów. Swoje oceny internauci mogą umieszczać na zainstalowanym na stronie www forum internetowym. Tytuł konkursu nie ma nic wspól- nego z malarstwem Vincenta Van Gogha lecz nawiązuje do tragicznej biografii artysty. Jego sytuacja, jako malarza, była podobna do problemów, jakie towarzyszą dzisiejszej popularyzacji techniki Airbrush. Rzemiosło połączone z pasją uprawiania malarstwa jest dzisiaj skutecznie wypierane przez techniki komputerowe. Jednak każdy, kto maluje wie jak cenny jest bezpośredni kontakt twórcy z tworzywem i narzę- dziami do tworzenia. Współczesna ilustracja i zdobienie np pojazdów musi być szybka i tania. Nie jest to możliwe w technice airbrush. Organizatorzy i sponsorzy konkursu nie chcą aby nasz Świat stał się monotonny graficznie i nie chcą aby zanikała pasja ręcznego zdobienia pojazdów, przedmiotów lub wykonywania ilustracji aerograficznych. Stąd dobór kompetentnych organizatorów i odpowiednich sponsorów konkursu; producentów lub sprzedawców niezbędnego sprzętu do malarstwa airbrush. W związku z tym chcemy popularyzować tę ciekawą technikę plastyczną oraz jej zwolenników.

Dla autorów najlepszych prac zostaną ufundo- wane atrakcyjne nagrody rzeczowe a także szeroka promocja zwycięzców w kraju i za granicą. Z konkursem wychodzimy poza naszą wschodnią granicę bo wiemy, że nasi sąsiedzi są zainteresowani aerografią i mają głębokie tradycje malar- stwa realistycznego. To nasza pierwsza edycja konkursu, pewien eksperyment. Będziemy go tworzyć wspólnie z uczestnikami i modyfikować na ich korzyść. Dodatkowo w kolejnych wydaniach LAKIERNIK zamieszczać będziemy relacje z przebiegu konkursu. Finał z rozdaniem nagród i wystawą prac planuje- my na czerwiec 2008r. w Poznaniu przy wsparciu medialnym (prasa, radio, tv). Serdecznie zapraszamy! Psssssst….

Andrzej Karpiński, Krzysztof Gierszewski

Zobacz równieżTroton Sp. z o.o.

Ząbrowo 14A
78-120 Gościno
Polska

tel./fax +48 94 35 126 22
E-mail: troton@troton.com.pl


Katalog produktów Troton
Katalog on-line
Wsparcie klienta
Wsparcie klienta