Uwaga! Żaby na drodze!

Uwaga! Żaby na drodze!

W poniedziałkowy poranek grupa przedszkolaków „Jagódki” z kołobrzeskiego Słonecznego Przedszkola Nr 7 przystąpiła do akcji ratowania żab na drogach.
Po krótkiej pogadance proekologicznej, która przybliżyła dzieciom podstawowe gatunki żab występujące na terenie Pomorza oraz rolę, jaką pełnią w przyrodzie, maluchy ochoczo pomaszerowały nad brzegi rzeki i czynnie uczestniczyły w montażu siatki ochronnej oraz znaku „Uwaga! Płazy na drogach” prezentując przy tym wykonane przez siebie rysunki.

Zważywszy na fakt, że siedziba firmy TROTON leży w bliskim sąsiedztwie obszarów zalewowych rzeki Parsęty, ujętej w systemie NATURA 2000, obfitujących w unikatowe gatunki płazów, podjęliśmy działania mające na celu ochronę żab w czasie migracji do zbiorników wodnych podczas godów. Całość akcji miała na celu zwrócenie większej uwagi lokalnej społeczności, przekraczającej rzekę, na możliwość wtargnięcia żab na drogę

Zobacz równieżTroton Sp. z o.o.

Ząbrowo 14A
78-120 Gościno
Polska

tel./fax +48 94 35 126 22
E-mail: troton@troton.com.pl


Katalog produktów Troton
Katalog on-line
Wsparcie klienta
Wsparcie klienta