Złoty Orbital 2006

Złoty Orbital 2006

Jest to nagroda przyznawana przez znany miesięcznik branżowy „Rynek Chemiczny” pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego ora Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Zostaliśmy jednym z laureatów tego konkursu. Komisja konkursowa doceniła walory jednego z naszych najnowszych produktów – szpachlówki wzbogaconej włóknami węglowymi – MASTER BLACK.
Czytaj więcej: www.rynekchemiczny.com

Zobacz równieżKatalog produktów Troton
Katalog on-line
Wsparcie klienta
Wsparcie klienta