Rozcieńczalniki

Specjalistyczny rozcieńczalnik do lakierów samochodowych MULTI FÜLLER Thinner V40 zapewnia odpowiednie nanoszenie, rozlewność i wysychanie. W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie produktu.