Naszą działalność prowadzimy z poszanowaniem najwyższych standardów etyki biznesowej

Uczciwość, odpowiedzialność oraz przestrzeganie zasad etycznego biznesu to fundamenty naszego sukcesu. Wierzymy, że taki sposób działania stanowi podstawę rozwoju firmy opartego na budowie zaufania oraz utrzymywaniu długoletnich relacji z naszymi partnerami.

Nasze zobowiązania i normy w zakresie odpowiedzialnego i etycznego postępowania, którymi kierujemy się w codziennym funkcjonowaniu, zostały uregulowane w odpowiednich dokumentach. Najważniejszymi z nich są Polityka antykorupcyjna oraz Polityka środowiskowa firmy Troton.

Polityka antykorupcyjna

Uczciwość jest bardzo ceniona przez naszych klientów, partnerów biznesowych i pracowników.

Stosując zasady etyczne oraz wypełniając zobowiązania zawarte w Polityce antykorupcyjnej, staramy się zapewnić uczciwy i transparentny model prowadzenia działalności. Chronimy w ten sposób długoterminowy i zrównoważony rozwój firmy.

Polityka antykorupcyjna Troton Sp. z o.o. – Pobierz plik PDF

Polityka środowiskowa

Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego jest inwestycją w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy.

Polityka środowiskowa dostosowana jest zarówno do wymagań prawnych jak i społeczeństwa w otoczeniu firmy. Dokładamy wszelkich starań w ciągłym rozwoju świadomości ekologicznej oraz zapobieganiu wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniom. Polityka środowiskowa stanowi ramy do ustalenia i przeglądu celów oraz zadań środowiskowych. Jest ona udokumentowana, wdrożona, utrzymywana, komunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu Spółki i jest publicznie dostępna.

Biorąc pod uwagę powyższe zasady kierownictwo firmy Troton zobowiązuje się:

 • traktować zarządzanie środowiskiem, jako jeden z priorytetów oraz stworzyć programy i sposoby działania mające na celu prowadzenie swojej działalności w sposób przyjazny dla środowiska,
 • zarządzać procesami w sposób umożliwiający ciągłe zmniejszanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko,
 • wdrożyć zasady tzw. ekologicznego działania przy opracowywaniu nowych procesów technologicznych.

Specjalną uwagę kierujemy na to, aby:

 • ograniczać stosowanie, a gdzie można eliminować, substancje szkodliwe dla środowiska,
 • obniżać zużycie czynników energetycznych,
 • racjonalizować zużycie surowców,
 • obniżać ilość wytwarzanych odpadów,
 • spełniać wszystkie, mające zastosowanie w działalności firmy, przepisy prawne w dziedzinie środowiska – przepisy krajowe oraz międzynarodowe – oraz brać pod uwagę wymagania innych zainteresowanych stron, takich jak klienci, partnerzy w biznesie, instytucje społeczne i rządowe, itp.,
 • oceniać, na etapie podejmowania decyzji, potencjalny wpływ na środowisko nowej działalności i wyrobów,
 • doradzać, a gdzie można pouczać, klientów dystrybutorów i opinię publiczną o zasadach właściwego użytkowania i utylizacji naszych produktów,
 • popierać program recyklingu wytwarzanych odpadów,
 • podnosić wiedzę swoich pracowników poprzez informowanie o polityce ochrony środowiska, odpowiednie programy, szkolenia i akcje oraz motywować ich do prowadzenia pracy w sposób odpowiedzialny za środowisko i zgodny z zasadami niniejszej polityki.
Wyjście 
Go to top