13/12/2022

TROTON Marszałkiem Roku 2022

Zaszczytny tytuł został nadany naszej firmie za udzielaną pomoc humanitarną NARODOWI UKRAINY.

6 grudnia organizacja charytatywna ‘Armia Aniołów’ nadała naszej firmie tytuł Marszałka roku 2022, za aktywny udział w akcjach ‘Nasze Serca Biją dla Ukrainy’ oraz ‘Polski Rock dla Ukrainy’. Akcje miały na celu wsparcie na rzecz dzieci i matek Ukrainy, a także rodzin, które z powodu wojny znajdują się w trudnej sytuacji w ich kraju.
Nasza firma od początku wojny z wielkim zaangażowaniem bierze udział w akcjach pomocowych, organizowanych na rzecz narodu ukraińskiego. W aktywnym wsparciu bezinteresownie uczestniczą też pracownicy firmy TROTON, którzy dobrowolnie zbierają środki przekazując je najbardziej potrzebującym.

TROTON Marszałkiem Roku 2022

Inne aktualności
Wyjście 
Go to top