Remover

Preparat do mycia

1 8

Udostępnij informacje o produkcie

Warianty

nr art.

pojemność

ilość w kartonie

300002363

400 ml

12

1 8

Udostępnij informacje o produkcie

Opis

Preparat w aerozolu do mycia pistoletów natryskowych, kabin lakierniczych, narzędzi, maszyn i innych pomocniczych urządzeń aplikacyjnych.

Podłoża

Nie nakładać preparatu na powierzchnie rozgrzane oraz w pobliżu otwartego płomienia ze względu na niskie temperatury wrzenia składników. Używać w temperaturze 5 – 25°C.

Proces aplikacji

Stosowanie

• Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem przez 2 – 3 minuty.
• Nanosić równomiernie preparat trzymając dyszę wylotową ok. 20 – 25 cm od powierzchni.
• Pozostawić preparat na powierzchni na 5 – 15 minut.
• Spłukać powierzchnię rozpuszczalnikiem nitro, zmywaczem silikonowym lub silnym strumieniem gorącej wody.
• Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.
Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

Środki ostrożności

• Nakładać na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniu z dobrą wentylacją mechaniczną.
• Przed nałożeniem na czyszczoną powierzchnię zabezpieczyć otoczenie przed spryskaniem.
• Nie nakładać preparatu na powierzchnie rozgrzane oraz w pobliżu otwartego płomienia ze względu na niskie temperatury wrzenia składników. Używać w temperaturze 5 – 25°C.
• Nie dopuszczać do kontaktu z aminami, pyłem glinowym, magnezem, sodem, potasem.
W wyniku reakcji z tymi związkami powstają niebezpieczne produkty.
• Nie stosować na tworzywa sztuczne.
• Preparat bardzo agresywny! Należy stosować środki ochrony osobistej (ochrona dróg oddechowych, oczu, rąk).
Uwaga: Opary są cięższe od powietrza i zbierają się na poziomie posadzki.

Pytania i odpowiedzi

Obecnie nie ma pytań i odpowiedzi związanych z tym produktem. Bądź pierwszy i zadaj pytania korzystając z formularza zamieszczonego poniżej.

Zapytaj o produkt