NEWSLETTER

SPEC Universal

Wypełniająca szpachlówka poliestrowa o przedłużonym czasie życia

Warianty

kolornr art. waga ilość w kartonie
żółty 6744 4,5 kg1

Stopień połysku

mat
SPEC Universal

Opis

Najbardziej standardowa 2-komponentowa wypełniająca szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw miejscowych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży metalowych, drewnianych oraz laminatów poliestrowo-szklanych. Wydłużony czas życia do 10 minut i zwiększona tiksotropia pozwalają na wygodne szpachlowanie, a dobry czas utwardzania – na łatwą i szybką obróbkę.

Zalety

 • Łatwy proces mieszania i aplikacji.
 • Wydłużony czas życia do 10 minut.
 • Dobra jakość szlifowania.

Ważne informacje dotyczące użycia produktu

 • Przetrzeć odtłuścić

  odtłuścić

 • Mieszanie wg wagi

  mieszanie wg wagi
  100 : 2

 • Czas życia

  czas życia
  8 ÷ 12 min. / 20°C

 • Czas utwardzania

  czas utwardzania
  30 ÷ 40 min. / 20°C

 • Szlifowanie

  P80 ÷ P120
  P120 ÷ P240

Proces aplikacji

 • Zastosowanie
 • Zastosowanie

  Miękka w obróbce szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw karoserii samochodowej.

 • Mieszanie wg wagi
 • Proporcja mieszania wg wagi

  Szpachlówka : 100
  Utwardzacz : 2

  Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.

 • Czas życia
 • Grubość warstwy

  Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Zeszlifować przed nałożeniem kolejnej warstwy.
  Czas życia to 8÷12 minut w 20°C.

 • Czas utwardzania
 • Czas utwardzania

  Około 30-40 minut w 20°C.
  Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.

 • Szlifowanie
 • Szlifowanie

  Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120.
  Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P240

 • Informacja
 • Dalsze prace

  Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:

  • 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe.
  • 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.
  • 2-komponentowe podkłady akrylowe.
  • 2-komponentowe podkłady epoksydowe.
 • Informacja
 • Uwagi ogólne
  • Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z wybielaniem lakieru nawierzchniowego!
  • Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
  • Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
  • Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

  Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu

Zapytaj o produkt    
  Zobacz również inne produkty
  Wyjście 
  Go to top