18/04/2023

TROTON w programie UPM Raflatac Polska

Staranna segregacja odpadów jest nieodłącznym elementem polityki ekologicznej naszej firmy.

Nasza firma przystąpiła do programu firmy UPM Raflatac Polska- Rafcycle. Nowoczesne rozwiązania firmy UPM Raflatac przyczyniają się do obniżania emisji CO2, który trafiłby do atmosfery. Jest to istotny krok naszej firmy na drodze do wprowadzenia gospodarki obiegu zamkniętego. Program ten daje możliwość ograniczenia zużycia zasobów naturalnych poprzez przekształcenie odpadów etykietowych w nowe produkty. Nasze odpady etykietowe są przetworzone na włókna celulozowe i ponownie wykorzystane do produkcji papieru podkładowego. Za sprawą zaangażowania naszych pracowników w ostatnim kwartale 2022 roku oddaliśmy prawie 3 tony odpadu powstałego z tego procesu. Dzięki tej współpracy przyczyniliśmy się do ograniczeni wycinki drzew na potrzeby produkcji nowych podkładów.

W związku z przyznaniem nam certyfikatu firmy poddającej recyklingowi odpady etykietowe odwiedzili nas przedstawiciele firmy UPM Raflatac Polska pan Patryk Topolnicki (Packaging Solutions Manager) oraz pan Mirosław Smagieł (Technical Sales Manager), którzy wręczyli dokument Prezesowi Janowi Wołejszo.

TROTON w programie UPM Raflatac Polska

Inne aktualności
Wyjście 
Go to top