NEWSLETTER

Wady lakiernicze aplikacyjne

Hologramy, efekt po polerowaniu

Odbijające w świetle plamy rys w kształcie elipsy, koła

Hologramy, efekt po polerowaniu

Przyczyna

  • Przechylanie maszyny polerskiej podczas pracy
  • Źle dobrana pasta z aplikatorem
  • Zbyt krótki czas suszenia powłoki
  • Za duży nacisk na maszynę polerską podczas polerowania
  • Źle dobrane rozcieńczalniki i utwardzacze do materiału(zakłócenie procesu schnięcia materiału)

Przeciwdziałanie

  • Używać odpowiednich materiałów do szlifowania i polerowania zgodnie z zaleceniami producenta
  • Przed lakierowaniem sprawdzić parametry materiału według karty TDS

Usuwanie

  • Dobrać odpowiedni materiał i ponownie przeprowadzić proces polerowania
  • Przeszlifować i ponownie polakierować


Wykorzystaj produkty


Zobacz również inne artykuły
Wyjście 
Go to top