Wady lakiernicze aplikacyjne

Zaznaczanie krawędzi (mapowanie)

Na powierzchni w miejscach naprawy widoczne przejścia warstw materiałów

Zaznaczanie krawędzi (mapowanie)

Przyczyna

  • Nie odpowiednie proporcje utwardzaczy i rozcieńczalników w materiałach
  • Przegrabione warstwy materiałów
  • Materiał niedostatecznie utwardzony
  • Zbyt słabo zeszlifowana strefa przejścia starych materiałów

Przeciwdziałanie

  • Wykonać test rozcieńczalnikowy
  • Odizolować naprawianą powierzchnię podkładem np. epoksydowym w cienkich warstwach
  • Usunąć stare uszkodzone warstwy do czystej stali

Usuwanie

  • Przeszlifować, odizolować i ponownie polakierować


Wykorzystaj produkty


Zobacz również inne artykuły
Wyjście 
Go to top