Wady lakiernicze aplikacyjne

Utrata przyczepności

Szpachlówka, podkład odchodzi od powierzchni

Utrata przyczepności

Przyczyna

 • Brak zalecanych grubości dla materiałów(cienko, grubo)
 • Stosowanie niewłaściwych utwardzaczy i rozcieńczalników
 • Niewłaściwe podłoże
 • Niedostatecznie wysuszone materiały
 • Przegrzanie materiału promiennikiem IR
 • Niewłaściwe użycie narzędzi (opalarki)

Przeciwdziałanie

 • Starannie przygotowywać podłoże
 • Stosować odpowiednie narzędzia przystosowane do prac
 • Stosować utwardzacze i rozcieńczalniki zgodnie z kartą TDS
 • Używać odpowiednich materiałów do napraw

Usuwanie

 • Przeszlifować, odizolować i ponownie polakierować


Wykorzystaj produkty


Zobacz również inne artykuły
Wyjście 
Go to top