Wady lakiernicze aplikacyjne

Odbarwienia, przebarwienia

Na powierzchni widoczne plamy

Odbarwienia, przebarwienia

Przyczyna

  • Niedostatecznie przygotowana powierzchnia pod naprawę
  • Resztki tłuszczy mas bitumicznych
  • Niewłaściwa proporcja utwardzacza w szpachlówce poliestrowej

Przeciwdziałanie

  • Przed przystąpieniem do prac starannie usunąć tłuszcze
  • Odizolować naprawianą powierzchnię podkładem np. epoksydowym w cienkich warstwach
  • Usunąć stare uszkodzone warstwy do czystej stali
  • Stosować odpowiednie proporcje utwardzacza w szpachlówkach poliestrowych

Usuwanie

  • Zeszlifować, odizolować i ponownie polakierować


Wykorzystaj produkty


Zobacz również inne artykuły
Wyjście 
Go to top