Wady lakiernicze aplikacyjne

Utrata połysku

Farba nawierzchniowa lub lakier bezbarwny utracił połysk

Utrata połysku

Przyczyna

  • Brak zalecanych grubości dla materiałów(cienko, grubo)
  • Stosowanie niewłaściwych utwardzaczy i rozcieńczalników
  • Zanieczyszczone filtry w kabinie lakierniczej
  • Niedostatecznie wysuszone materiały

Przeciwdziałanie

  • Wykonywać naprawy zgodnie z instrukcjami w karcie TDS
  • Wymieniać filtry w kabinie lakierniczej
  • Stosować utwardzacze i rozcieńczalniki zgodnie z kartą TDS

Usuwanie

  • Przeszlifować, odizolować i ponownie polakierować
  • Wykonać proces polerowania zgodnie z instrukcją producenta pasty polerskiej


Wykorzystaj produkty


Zobacz również inne artykuły
Wyjście 
Go to top