Wady lakiernicze aplikacyjne

Zacieki

Spływające kaskady(łzy) materiału z pionowych powierzchni

Przyczyna

  • Niewłaściwa lepkość materiału
  • Nierównomierne naniesienie lakieru
  • Zbyt krótki czas nanoszenia materiału między warstwami
  • Uszkodzony pistolet lakierniczy
  • Niewłaściwa temperatura materiału i obiektu podczas lakierowania

Przeciwdziałanie

  • Przestrzegać temperatury zalecanej przez producenta podczas prac
  • Materiał przygotować zgodnie z kartą TDS
  • Czyścić sprzęt po każdym użyciu, sprawdzać jego stan zużycia

Usuwanie

  • Przeszlifować zacieki bardzo drobnym papierem ściernym (1500,2000,2500) i wypolerować
  • Przeszlifować i ponownie polakierować

Wykorzystaj produkty